Supervize NVS

Supervizní setkání je určeno absolventům kurzů NVS. Supervize slouží k prohloubení znalostí o Neuro-vývojové stimulaci (NVS). Během supervize bude čas na výměnu zkušeností, opakování všech cviků NVS a samozřejmě na Vaše otázky (otázky prosím posílejte písemně předem). Věřím, že supervize bude pro Vás přínosem a pomůže Vám zlepšit aplikaci NVS v praxi.

Obsah supervize:

  • rozbor kazuistik
  • odpovědi na Vaše otázky
  • diskuze, výměna zkušeností
  • opakování cviků NVS a možnosti individualizace cviků

 

Lektorka: Mgr. Marja Volemanová, PhD.

 

Seminář je jednodenní (9-17).

Aktuálně vypsané termíny semináře najdete na "plánované kurzy a semináře". Pokud byste seminář v naší aktuální nabídce nenašli a měli o něj zájem, napište na volemanova@invts.cz.

 

Účastnický poplatek je 2900Kč.

( V případě, že pořádáme kurz u Vás ve Vašich prostorách, na ceně se domluvíme individuálně).

 

 

Minimální počet účastníků je 8, maximální 15.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.