Úvodní strana » Semináře a kurzy

Kurzy pořádané Institutem neuro-vývojové terapie 

Kurz Pohybem se učíme - neuro-vývojové stimulace v školní praxi se skládá ze dvou částí: (i) úvodní kurz a (ii) kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi. 

Úvodní kurz neuro-vývojové stimulace

Jednodenní úvodní kurz je zaměřen na získání základů teorie neuro-vývojové terapie, jejích pojmů a správného rozpoznání poruch v důsledku přetrvání primárních reflexů anebo horší integrace funkce smyslových orgánů. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními testy na přetrvávající primární reflexy.

Náplň kurzu

 • seznámení se základními principy NVS 

 • vše souvisí se vším – primární reflexy, senzorická integrace, psychomotorický vývoj a učení, chování, soustředění

 • rizikové faktory přetrvání primárních reflexů

 • význam pohybu v prvním roce života, podpora psychomotorického vývoje a prevence přetrvání primárních reflexů

 • vlivy přetrvávajících primárních reflexů na učení a chování

 • vliv přetrvávajících primárních reflexů na soustředění

 • priority pozornosti (např. potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí) a jejich vliv na učení 

 • senzorická integrace, co to je

 • Hypersenzibilita a hypersenzibilita na smyslové vjemy

 • hledání kořenů obtíží -  jak poznáme přetrvávající primární reflexy z chování a pohybu dítěte

 • pochopení vytváří prostor pro respekt a důvěru

Účastnický poplatek je 3200 Kč. Kurzovné zahrnuje tištěná skripta a drobné občerstvení.

 • Minimální počet účastníků je 8, maximální cca 20.
 • V případě, že pořádáme kurz u Vás ve Vašich prostorách, na ceně se domluvíme individuálně.

 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi

Dvoudenní kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi jen určen především pro pedagogy, ale může jej absolvovat kdokoliv po absolvování úvodního kurzu. Kurz je zaměřen na prohloubení teorie neuro-vývojové terapie a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých cviků.

Náplň kurzu

 • prohloubení chápání teorie NVS, vzájemné závislosti a interakce senzomotorických systémů – hierarchie, vzájemné ovlivňování systémů

 • senzomotorické systémy (hmat, vestibulární systém, propriocepce, ) – základní kameny učení

 • screening na přetrvávající primární reflexy co zvládne každý pedagog :-)

 • jak zlepšit senzorickou integraci

 • hry a aktivity na zlepšení rovnováhy

 • hry a aktivity na zlepšení hmatu

 • hry a aktivity na zlepšení propriocepce

Dále:

 • hry a aktivity na zlepšení sluchové diferenciace

 • hry a aktivity na zlepšení zrakové diferenciace a paměti

 • hry a aktivity na zlepšení čichu

 • podrobný rozbor a procvičení všech cviků obsaženy v programu NVS

Účastnický poplatek je 5900Kč.

 • V ceně kurzu neuro-vývojové stimulace v školní praxi jsou zahrnuta tištěná skripta. 

 • V případě, že pořádáme kurz u Vás ve Vašich prostorách, na ceně se domluvíme individuálně.

 • Minimální počet účastníků je 8, maximální 15.

 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Plánované kurzy a semináře

2020

23.- 24.1.2020 (Olomouc) 

Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme" pro ZŠ a MŠ logopedickou Olomouc ústav (uzavřená skupina).


6.-7.2.2020 (Praha- Horoměřice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".


7.3.2020 (Praha)
Přednáška pro ČADJ  pro cvičitele dětské jógy


26.3.2020 (Praha- Horoměřice)- odloženo kvůli COVID-19
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen)


16.-17.4.2020 (Praha- Horoměřice)- odloženo kvůli COVID-19
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".


26.4.2020 (Praha)
Přednáška pro ČADJ  pro cvičitele dětské jógy


14.5.2020 (Praha- Horoměřice)- odloženo kvůli COVID-19
Supervizní setkání pro absolventy obou kurzů NVS


28.5.2020 (Praha- Horoměřice) místo 26.3.2020
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen)


10.-11.9.2020 (Praha- Horoměřice) místo 16.-17.4.2020
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".


17.9.2020 (Praha- Horoměřice) místo 26.3.2020
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen)


1.-2.10.2020 (Praha- Horoměřice) 
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme". (poslední 2 místa volná)


8.10.2020 (Praha- Horoměřice)- místo 14.5.2020- ZRUŠENO
Supervizní setkání pro absolventy obou kurzů NVS


16.10.2020 (Praha)
Přednáška pro ČADJ  pro cvičitele dětské jógy


26.10.2020 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro PPP Brno (uzavřená skupina).


13.11.2020 (Zlín)

Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"  (uzavřená skupina).


26.11.2020 (Praha- Horoměřice) 
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen)


4.12.2020 (Praha)
Přednáška pro ČADJ  pro cvičitele dětské jógy

 

 

2019

10.-11.1.2019 (Praha- Horoměřice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".


17.1.2019 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". Místo konání: Občanský klub Hybešova 65a, Brno - střed. Více informaci a přihlášky na www.tanecvnas.cz. (Kurz je již obsazen)


24.-25.1.2019 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme" pro Jedličkův ústav (uzavřená skupina).


7.2.2019 (Olomouc)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" (uzavřená skupina).


21.3.2019 (Praha- Horoměřice)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen)


6.4.2019 (Praha)
Přednáška pro ČADJ na inspiromatu pro cvičitele dětské jógy


12.4.2019 (Praha)
Přednáška pro ČADJ na setkání lektorů dětské jógy


25.-26.4.2019 (Košumberk)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme" pro Hamzovou léčebnu (uzavřená skupina).


16.5.2019 (Most)
Supervizní setkání pro Základní školu profesora Z.Matějčka v Mostě 


23.-24.5.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme" (Kurz je již obsazen)


6.-7.6.2019 (Olomouc)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme"  (uzavřená skupina).


12.6.2019 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro EDA cz (uzavřená skupina).


20.6.2019 (Praha- Horoměřice)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen).


27.6.2019 (Praha- Liboc)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro MŠ Libocká, Praha 6 (uzavřená skupina)


12.9..2019 (Olomouc)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro ZŠ logopedická, Olomouc (uzavřená skupina)


14.9.2019 (Praha)
Přednáška pro ČADJ 


19.9.2019 (Praha- Horoměřice)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen).


26.-27.9.2019 (Praha- Liboc)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme"  pro MŠ Libocká (uzavřená skupina).


10.-11.10.2019 (Praha- Horoměřice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme", přednostně pro absolventy úvodního kurzu 20.6.2019


18.10.2019 (Praha)
Přednáška pro ČADJ 


24.10.2019 (Praha)
Supervize pro absolventy obou kurzů NVS. (Kurz je již obsazen)


7.11.2019 (Praha- Horoměřice)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen).


21.-22.11.2019 (Praha- Horoměřice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme", přednostně pro absolventy úvodního kurzu 19.9.2019


5.12.2019 (Praha- Horoměřice)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi"(Kurz je již obsazen).


 

2018

4.-5.1.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme" (Kurz je již obsazen).


19.1.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" (Kurz je již obsazen). 
 


8.-9.2.2018 (Horšovský Týn)
Dvoudenní pokračovací kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Místo konání: Rehabilitace Šos s.r.o., Horšovský Týn. www.reha-arnika.cz. Více informaci a přihlášky na email: helenasosova@gmail.com
 


22.- 23.2.2018 (Hovorčovice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme" (uzavřená skupina).
 


16.3.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". (Kurz je již obsazen)
 


22-23.3.2018 (Blansko)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro PPP Blansko (uzavřená skupina).
 


5.-6.4.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
(Primárně pro účastníky lednového úvodního kurzu)
 


20.4.2018 (Praha)
Supervize pro absolventy obou kurzů NVS. 
 


4.5.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". (Kurz je již obsazen)
 


17.-18.5.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
(Primárně pro účastníky březnového úvodního kurzu)
 


21.5.2018 
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro PPP Brno (uzavřená skupina).
 


8.6.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". (Kurz je již obsazen)
 


21.-22.6.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
(Primárně pro účastníky květnového úvodního kurzu)
 


13. - 14. 9. 2018 (Praha) 
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz. (Primárně pro účastníky červnového úvodního kurzu)
 


19. 9. 2018 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". Místo konání: Občanský klub Hybešova 65a, Brno - střed. Více informaci a přihlášky na www.adhdjinak.cz (Kurz je již obsazen) 
 


27. 9. 2018 (Košumberk)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Hamzovou léčebnu.
 


11. 10. 2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Jedličkův ústav.
 


18.10.2018 (Ústí nad Labem)
Přednáška v rámci konferenci "Nové trendy ve zdravotnických vědách VI". Konference je pořádána Fakultou zdravotnických studií, Fakultou zdravotnických odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z.


25. 10. 2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". (Kurz je již obsazen)
 


8. 11. 2018 (Liberec) 
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro centrum Lira.
 


14.11.2018 (Praha)
Přednášku pro členy Asociace logopedů ve školství v rámci sněmu Asociace v Praze na půdě MŠMT. 
 


21. 11. 2018 (Nepolisy)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro společnost Společná CIDLINA, z.s. 
 


13.12.2018 (Praha)
Supervize pro absolventy obou kurzů NVS. 

 

 

2017

12.-13. 1. 2017 (Šumperk)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro SPC při MŠ a ZŠ Schola Viva Šumperk.

28.1.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro logopedy (uzavřená skupina).

7.2.2017 (Most)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro ZŠ prof. Z. Matějčka (uzavřená skupina).

23.-24. 2. 2017 (Praha 6)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.

2.3.2017 (Praha 6)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  (Kurz je již obsazen)

16.3.2017 (Praha 6)
Supervize pro absolventy obou kurzů NVS. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (obsazen)

23.3.-.24.3.2017 (Pardubice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Dětský rehabilitační centrum Lentilka.

29.3.2017 (Most)
Konference na téma Neuropedagogika na Základní škole profesora Zdeňka Matějčka. Přednáška na téma Využití Neuro-vývojové terapie a stimulace u dětí se specifickými poruchami učení

7.4.2017 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek, Brno 

20.-21.4.2017 (Praha) 
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.

4.5.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz (Kurz je již obsazen).

15.5.2017 (Praha)
Konference pro vedení škol na téma Integrace a inkluze bez rizik pořádaná Nakladatelstvím Forum s.r.o. Přednáška na téma Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi jako nástroj k inkluzi. http://www.forum-media.cz/detail-produktu/konference-integrace-a-inkluze-bez-rizik.html

20.5.2017 (Praha)
Přednáška na téma Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor poruch učení a chování  v rámci objevitelských sobot pořádané Centrem pro talentovanou mládež. http://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/kurzy-pro-rodice

26.-27.5.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro logopedy (uzavřená skupina).

23.6.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. (Kurz je již obsazen)

15.9.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. 
Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)

22.9.2017 (Horšovský Týn)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Místo konání: Rehabilitace Šos s.r.o., Horšovský Týn. www.reha-arnika.cz/index.php/71-news/308-kurz-neurovyvojove-terapie
Více informaci a přihlášky na email: helenasosova@gmail.com

5.10.2017 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětská fyzioterapie a.s. (uzavřená skupina)

6.10.2017 (Blansko)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro PPP Blansko (uzavřená skupina)

12.-13.10.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)

20.10.2017 (Liberec)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro PPP Liberec (uzavřená skupina)

2.-3.11.2017 (Brno)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek, Brno (uzavřená skupina)

9.-10.11.2017 (Most)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro ZŠ prof. Z. Matějčka (uzavřená skupina)

14.11.2017 (Liberec)
Přednáška o primárních reflexech na celostátní konferenci fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a Krajské nemocnice Liberec

16.11.2017 (Praha)
Přednáška o Neuro-vývojové terapie a stimulace pro Kliniku komplexní rehabilitace Monada s.r.o. (uzavřená skupina)

21.11.2017 (Praha)
Panelová diskuse - Prevence poruch chování a učení- Význam včasné detekce a podpory pro psaní, čtení a obratnosti v předškolním věku. Informace o inovativních metodách– ZŠ Campanus

23.-24.11.2017 (Brno)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro Dětská fyzioterapie a.s. (uzavřená skupina)

7.-8.12.2017 (Liberec)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro PPP Liberec (uzavřená skupina)

14.-15.12.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)

 

2016

4. 1- 15. 1. 2016 (Praha 2)
Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi

25.2.2016 (Praha 6)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. 

10.3.2016 (Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o.

9.- 11. 6. 2016 (Hradec Králové)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o.

16. 6. 2016
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" se bude konat 16.6.2016 v Praze 6.
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (kurz je již obsazen)

23.-24. 6. 2016
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" se bude konat 23. a 24.6.2016 v Praze 6.
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (kurz je již obsazen).

15. 9. 2016 (Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (první skupina). 

16. 9. 2016 (Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (druhá skupina). 

22.- 23. 9.2016 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" se bude konat 22. a 23.9.2016 v Praze 6.
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. 

6. 10. 2016 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" se bude konat 6.10.2016 v Praze 6.
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.(Kurz je již obsazen).

14. 10. 2016 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Mateřskou školu Sluníčko.


3.- 4. 11. 2011 (Hradec Králové)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (první skupina). 

10.- 11. 11 2016 (Hradec Králové)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (druhá skupina). 

25. 11. 2016 (Šumperk)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro SPC při MŠ a ZŠ Schola Viva Šumperk.


8.12.2016 (Pardubice) 
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětský rehabilitační centrum Lentilka.

2015

16. 1-17. 1. 2015 (Praha)
Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi

11.2.2015
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu 1, 2 a 4

20. 3. 2015
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek

16.-17.4.2015
Kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro PPP Pelhřimov

21. 5. 2015
Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 21.5.2015 v Praze 6.
Přihlášky na email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. ( kurz je již obsazen)

5.9.1015 
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové

10.- 11. 9. 2015 
Dvoudenní pokračovací kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu 1, 2 a 4

17. - 18. 9. 2015 
Dvoudenní pokračovací kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Centrum Kociánka- Brno


2.- 3. 10. 2015
Dvoudenní pokračovací kurz Neuro- vývojové stimulace v školní praxi, Praha 6 (DDM6, U boroviček 650/5). Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz 

8. 10. 2015
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu 1, 2 a 4

16.- 17.10. 2015
Kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové

19.- 20. 11. 2015
Dvoudenní pokračovací kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu 1, 2 a 4

 

2014

24.2.2014- Hovorčovice , MŠ Hovorčovice (kurz je již obsazen)
Jednodenní úvodní kurz neuro-vývojového programu

14.4.2014- Brno, (obsazeno)
Kurz preventivního neuro-vývojového programu pro pedagogy, Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, katedra gymnastiky a úpolů.

20.6.2014
Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 20.6.2014 v Praze 6. Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  nebo telefonicky na 774 82 03 75 .

5. -6. 9. 2014 
Dvoudenní kurz preventivního neuro-vývojového programu pro pedagogy, Praha 6 (DDM6, U boroviček 650/5). Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz 

16.10.2014
Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 16.10.2014 v Praze 6. Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  nebo telefonicky na 774 82 03 75 .

14.11.2014 (Pelhřimov)
Jednodenní úvodní kurz neuro-vývojového programu pro PPP Pelhřimov

6.12.2014 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz neuro-vývojového programu pro sdružení pomáhající dětem s vývojovou dysfázií

12.12.2014 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz neuro-vývojového programu pro Centrum Kociánka