Úvodní strana » Publikace

 

Vyšlo nové rozšířené vydání knihy Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování (ISBN 978-80-907369-0-0). Oproti prvnímu vydání je kniha rozšířena především v části pojednávající o psychomotorickém vývoji dítěte a možnostech, jak jej optimálně podpořit, zejména v prvních měsících po narození dítěte a o kapitolu senzorická integrace v souvislosti s přetrvávajícími primárními reflexy. Cena za jeden výtisk je 490 Kč

Knihu je možné koupit:

- na kurzech a seminářích NVS

- přes email volemanova@INVTS.cz, stačí napsat fakturační údaje, dodací adresu a jestli byste chtěli poslat knihu na dobírku nebo po platbě na účet (poštovné stojí 90 Kč při platbě na účet předem nebo poštovné a dobírka 120 Kč).  

- v knihkupectvích KOSMAS 

- eshopu jogasdetmi.cz (Lali jóga)

Publikace

 • VOLEMANOVÁ, M. (2013) Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor poruch učení a chování. Praha: Volemanová Marja Annemiek- Red tulip, 2013. ISBN 978- 80- 905597-0-7
 • VOLEMANOVÁ, M. (2014) Primární reflexy, opomíjený faktor poruch učení (bakalářská práce). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014
 • VOLEMANOVÁ, M. (2016) Možnosti ovlivnění vybraných oblastí psychomotorického vývoje dítěte pomocí Neuro-vývojové terapie. (diplomová práce). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2016
 • VOLEMANOVA, M. (2016) Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování u dětí. Sborník příspěvků konference Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu.  8.- 9. ledna 2016, Praha, str. 57-61. ISBN 978- 80-7331-373-9
 • VOLEMANOVA, M. (2016) Vývoj řeči a přetrvávající primární reflexy. Sborník příspěvků I. klinicko-logopedického sympozia.  30.června-2. července 2016, Praha, str. 45-49. ISBN 978- 80-270-0011-1
 • JEŽKOVÁ, M. (2016) Nepodceňujeme fázi lezení pro zdravý vývoj dítěte. Rozhovor s Marjou Volemanovou. Integrace a inkluze ve školní praxi, ročník IV, číslo 4, prosinec 2016. ISSN 2336-1212
 • VOLEMANOVA, M., LUHANOVÁ, H. (2017) Děti-zaměřeno na smysly. Jóga dnes. 2017, leden/únor, str. 74-77. ISSN 977-180393000901
 • VOLEMANOVÁ, M. (2017) Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi jako nástroj k inkluzi. Integrace a inkluze ve školní praxi, ročník IV, číslo 9, květen 2017. ISSN 2336-1212
 • VOLEMANOVÁ, M.; KVĚTOŇOVÁ, L. (2017) Links between SLI, Motor Development and Literacy Acquisition in Children. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání , ročník 1, číslo 3, 2017. Dostupná na  http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/3-2017/
 • VOLEMANOVÁ, M., KVĚTOŇOVÁ, L.  (2018) Persisting primary reflexes - one of the causes of behavioral and learning disorders. Sborník příspěvků konference Stejné a jiné v filosofické a speciálněpedagogické praxi, 3.5.2018, Praha. 
 • VOLEMANOVÁ,M. ADHD ve škole. Co s tím? Integrace a inkluze ve školní praxi, ročník VI, číslo 2, říjen 2018. ISSN 2336-1212
 • VOLEMANOVÁ, M. Primární reflexy a jejich vliv na motoriku a řeč. Listy klinické logopedie, 1/2020. ISSN  2570-6179. Dostupné na https://casopis.aklcr.cz/magno/lkl/2020/mn1.php
 • VOLEMANOVÁ, M, Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga, (disertační práce). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2020. dostupná na https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/182844/