Úvodní strana » Kontakt » Certifikovaná pracoviště

 

Pracoviště Neuro-vývojové terapie (NVT)

Marja Volemanová- Red Tulip

Neuro-vývojová terapie, speciální pedagogika a fyzioterapie

Keltská 468

25262 Statenice, Praha- západ

volemanova@Red-Tulip.cz

www.Red-Tulip.cz

Marja Volemanová

Red Tulip, Statenice
Pracoviště se zabývá: Neuro-vývojovou terapií, speciální pedagogikou a fyzioterapií Charakteristika pracoviště: Zaměříme se hlavně na dětí s „dysporuchy“, poruchy soustředění (ADHD, ADD), PAS (poruchy autistického spektra).

Keltská 468, 25262 Statenice, Praha- západ

+420 774 82 03 75

 

Certifikovaná pracoviště Neuro-vývojové stimulace (NVS)

 

Institut náprav neurovývojových poruch, z. s.

Řešíme problematiku poruch chování a učení v ČR. Nabízíme individuální poradenství a vzdělávací pohybové programy do MŠ a ZŠ. Jsme institut akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Náš roční program pro děti a rodiče využívá několik celosvětově používaných metod založených na odbourání přetrvávajících primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace – NVS) a propojení nervových spojů a mozkových hemisfér. Cviky a sestavy jsou na bázi pohybu dítěte v prvním roce života, zahrnují rytmus a tleskání.

Institut náprav neurovývojových poruch, z. s., Neklanova 152/44, 12800 Praha 2

777 329 606 – Mgr. Petra Poláková

Centrum rozvoje dětí

Centrum rozvoje dětí je pracoviště, jehož cílem je poskytnout péči dětem, které to potřebují, od narození až do dokončení školní docházky.
Děti 0-3 roky Nejmenším dětem 0 – 3 roky se věnuje Bc. Radka Hrazdírová, lektorka psychomotorického vývoje. Provází rodiče vývojem dětí, učí jak správně miminka nosit, koupat, pečovat. Sleduje, zda děti prochází jednotlivými vývojovými fázemi ve správné kvalitě a posloupnosti. Učí rodiče, jak si mohou se svými dětmi hrát, a zároveň rozvinout jejich všestranné dovednosti. Děti a dospělí Dětem od 3 let se věnují PhDr. Kamila Balharová a Bc. Simona Šimonovská. Cílem péče je optimální rozvoj dítěte v předškolním období, aby bylo připraveno na vstup do školy a následně ve školním období pomohlo dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby. V předškolním i školním období se specializujeme na děti, u kterých jsou diagnostikované specifické poruchy učení nebo mají symptomaticky obtíže, které se mezi tyto poruchy řadí. Mezi speciální terapie, které běžně využíváme při práci s dětmi od 4 let jsou: • Benaudira - indvidualizovaný sluchový trénink pro děti s obtížemi ve sluchovém zpracování, s hypercitlivostí sluchu, koktáním, artikulačními problémy a nebo s vývojovou dysfázií a autismem. • EEG Bioffedback - harmonizace mozkové činosti hravou formou, vhodná zejména u dětí s ADHD nebo vývojovou dysfázií či autismem. • Neurovývojová stimulace - je nedílnou součástí komplexní péče u většiny dětí se zmíněnými specifickými poruchami, stejně tak jako spolupráce s dalšími odborníky - psycholog, ergoterapeut, fyzioterapeut, logoped. Součástí posouzení vhodnosti terapií probíhá u dětí starších 3 let komplexní vstupní diagnostická konzultace s rodiči.