Institut neuro- vývojové terapie a stimulace jsem založila v roce 2015 na základě kladných ohlasů veřejnosti na semináře o Neuro-vývojové terapii pořádané od roku 2011 pod značkou Red Tulip. Semináře jsem pořádala na více místech České republiky a ve spolupráci s různými subjekty, například s Českou asociací dětské jógy, o.p.s.,  Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogicko-psychologickými poradnami na různých místech republiky, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity Brno. V současné době organizuji pravidelně přednášky o přetrvávajících primárních reflexech a kurzy Neuro-vývojové stimulace.

Institut neuro-vývojové terapie a stimulace má za cíl rozšířit povědomí o Neuro-vývojové terapii a Neuro-vývojové stimulaci, především pak o symptomech a léčbě přetrvávajících primárních reflexů. Proto hlavní činností Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace je pořádání kurzů Neuro-vývojové stimulace "NVS Pohybem se učíme" , vzdělávacích akcí a publikační činnost pro odbornou veřejnost, rodiče dětí s problémy učení anebo chování a další zájemce. 

Více informací o primárních reflexech najdete i na www.Cortex-Academy.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          European Enterprise Award 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                        INVTS s.r.o. získala cenu! 

https://www.eubusinessnews.com/winners/invts-s-r-o/