Úvodní strana » Publikace

Publikace

  • VOLEMANOVÁ, M. Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor poruch učení a chování. Praha: Volemanová Marja Annemiek- Red tulip, 2013. ISBN 978- 80- 905597-0-7
  • VOLEMANOVÁ, M. Primární reflexy, opomíjený faktor poruch učení (bakalářská práce). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014
  • VOLEMANOVÁ, M. Možnosti ovlivnění vybraných oblastí psychomotorického vývoje dítěte pomocí Neuro-vývojové terapie. (diplomová práce). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2016
  • VOLEMANOVA, M. Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování u dětí. Sborník příspěvků konference Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu.  8.- 9. ledna 2016, Praha, str. 57-61. ISBN 978- 80-7331-373-9
  • VOLEMANOVA, M. Vývoj řeči a přetrvávající primární reflexy. Sborník příspěvků I. klinicko-logopedického sympozia.  30.června-2. července 2016, Praha, str. 45-49. ISBN 978- 80-270-0011-1
  • JEŽKOVÁ, M. Nepodceňujeme fázi lezení pro zdravý vývoj dítěte. Rozhovor s Marjou Volemanovou. Integrace a inkluze ve školní praxi, ročník IV, číslo 4, prosinec 2016. ISSN 2336-1212
  • VOLEMANOVA, M., LUHANOVÁ, H. Děti-zaměřeno na smysly. Jóga dnes. 2017, leden/únor, str. 74-77. ISSN 977-180393000901
  • VOLEMANOVÁ, M. Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi jako nástroj k inkluzi. Integrace a inkluze ve školní praxi, ročník IV, číslo 9, květen 2017. ISSN 2336-1212