Zvědavé štěně

Základní charakteristika cviku: 

Cvik na inhibici TLR, posílí vzpřimovací reakce

 

Úvodní pozice:

Leh na břiše na zemi s koleny v minimálním pokrčení, nohy jsou opřené o prsty. Paže ve svícnu. Hlava je otočená na tvářové části obličeje nebo leží na čelo, ramena má uvolněná (jako u cviku štěňátko), oči má otevřené. 

 

Provádění:

1. Dítě se nejdříve opře o kořeny dlaně a paty tlačí směrem dozadu (od sebe), tím dochází k napřímení páteře a k mírnému otočení hlavy tak, že se čelem dotýká podložky. Dítě přenáší váhu na vnější část čela (tuber frontale). Pozor- kolena zůstanou na podložce, nohy nepropínáme.
2. Pokud používáte obrázek, tak dejte obrázek cca pod oči. Dítě pomalu zvedne hlavu (10-15 cm) tak, jakoby bradou tlačilo hlavu nahoru (hlava musí zůstat v prodloužení páteře- dívá se na obrázek), hrudní kost odtlačuje od podložky nahoru, zpevní břicho, opírá se jen o předloktí a stydkou sponu. 
3. Dítě v této poloze vydrží 2-5 sekund.
4. Pak se pomalu vrací do úvodní polohy, jenom na druhou stranu čela, nebo se může úplně uvolnit a dát hlavu na tvář. Pokud začalo na čele, tak i končí na čele

 

Opakování cca 6x. 

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Když dítě dá hlavu správně do prodloužení páteře, začne automaticky zapojovat mezilopatkové svaly a hluboké svaly trupu. To je předpoklad k tomu, aby se dítě pák správně naučilo stabilní polohu na břiše (nepokojné štěně). Tento cvik je jen 'mezifáze', aby se dítě naučilo zpevnit celý trup (břicho), když se zvedne na ruce. Nesmí tedy dát hlavu do záklonu tak, aby uvolnilo břišní a mezilopatkové svaly. 

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

  • Nemusíte začít s hlavou na straně ale může začít s hlavou rovnou uprostřed na čele. Je to jednodušší. Úvodní pozice je tedy s hlavou na čele, pak zvedá hlavičku do prodloužení páteře, pak se zvedne na ruce (zpevní trup/břicho)  a opět položí na čelo.
  • Nemusí vydržet dlouho. Jde o pohybový stereotyp. 
  • Pokud nejde nechat nožky na špičky, tak to nevadí, dostaneme se tam později. 

Video: