Zvědavá kočka

Základní charakteristika cviku: 

Inhibuje STŠR, v kleku zlepšíme rovnováhu, držení těla a koordinaci pohybů.

Úvodní pozice:

Sed na patách, s nataženýma rukama před sebou.

Provádění:

 1. Zatlačením do kolen a tahem stehenních svalů dojde ke zpětnému pohybu pánve se současným předklonem hlavy - dítě se dostane do pozice „stůl“, přičemž dítě má hlavu až v prodloužení páteře, natažené paže jsou kolmo pod rameny a stehna kolmo pod kyčlemi.
 2. Dítě zvedá hlavu (směrem dopředu a nahoru) a protažením trupu posouvá těžiště těla dopředu.
 3. Následuje zpětný pohyb přes pozici „stůl“ do pozice v sedu na patách. Paže musí vždy zůstat natažené a záda rovná! V krajní pozici výdrž cca 5 sec.
 4. Pak zůstane v pozici „stůl“, s výdechem přesune chodidlo pravé nohy mezi dlaně.
 5. V nádechu vzpaží ruce, nevytáčí boky, tlačí je směrem dopředu, kouká před sebe.
 6. Levá ruka zůstává ve vzpažení, pravá upaží.
 7. Klekne si rovně na kolena, ruce v upažení.
 8. Pak došlápne na levou nohu, zvedá pravou ruku nahoru a levou upaží.
 9. Zpátky si klekne na kolena, ruce v upažení.
 10. Párkrát opakuje.
 11. Zpátky do pozice „stůl“.
 12. Jednou opakuje kočku.

Opakování: cca 6x

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Stabilizace v kleku

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

Můžete v kleku dělat cokoliv. Můžete házet míčem, hrát na zrcadlo aj.

 

Video: