Štěně

Základní charakteristika cviku: 

Cvik na inhibici TLR, posílí vzpřimovací reakce

 

Úvodní pozice:

Leh na břiše na zemi s koleny v minimálním pokrčení, nohy jsou opřené o prsty. Paže ve svícnu. Hlava je otočená na stranu, dítě má položenou tvář na zemi, ramena má uvolněná, oči zavřené.  

Provádění:

1. Dítě se nejdříve opře o kořeny dlaně a paty tlačí směrem dozadu (od sebe), tím dochází k napřímení páteře a k mírnému otočení hlavy tak, že se čelem dotýká podložky. Dítě přenáší váhu na vnější část čela (tuber frontale). Pozor- kolena zůstanou na podložce, nohy nepropínáme.
2. Dítě pomalu, během 5 sekund, zvedne hlavu (2-5 cm) tak, jakoby bradou tlačilo hlavu nahoru (hlava musí být v prodloužení páteře). Když dáte dítěti obrázek přibližně pod pusou, aby se na to dívalo, automaticky dá hlavu do prodloužení páteře.
3. Dítě v této poloze vydrží 5 sekund.
4. Pak se pomalu, během 5 sekund, vrací do úvodní polohy, jenom hlava je položena na druhou stranu čela. Pak se může uvolnit a položit se na tvář.

Opakování cca 6x. 

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Když dítě dá hlavu správně do prodloužení páteře, začne automaticky zapojovat mezilopatkové svaly a hluboké svaly trupu. To je předpoklad k tomu, aby se dítě pák správně naučilo stabilní polohu na břiše (nepokojné štěně). Nesmí tedy dát hlavu do záklonu tak, aby uvolnilo břišní a mezilopatkové svaly. 

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

  • Nemusíte začít s hlavou na stranu ale rovnou uprostřed na čele. Je to jednodušší. úvodní pozice je tedy s hlavou na čele, pak zvedá hlavičku do prodloužení páteře a opět položí na čelo.
  • Nemusí vydržet dlouho. Jde o pohybový stereotyp. 
  • Pokud nejde nechat nožky na špičky, tak to nevadí, dostaneme se tam později. 

Video: