Sluníčko

Základní charakteristika cviku: tn_sluníčko.jpg

Cvik na inhibici Moroova reflexu a zlepšení rovnováhy

 

Úvodní pozice:

Sed s pokrčenýma nohama a rukama tak, aby pravá paže a noha byly nahoře (u praváků, u leváků je levá paže/noha nahoře), hlava v předklonu, ramena uvolněná, oči zavřené.

Provádění:

S nádechem se skulí dozadu na záda, ruce natáhne nahoru a nohy natáhne a dá od sebe. Pak se vrátí zpátky do úvodní pozice. 

Opakování cca 6x. 

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Cílem je, aby se dítě již nebálo se nechat "spadnout" dozadu a dát hlavu do záklonu. 

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

  • Přehazování rukou a nohou. To je bonus navíc, na vnímání pravé a levé strany. Je to hlavně pro školáky.
  • Zkuste, aby mělo zavřené oči alespoň na začátku pohybu dozadu. Když se zvedá zpátky do sedu nemusí mít zavřené oči pokud to nejde.
  • Není to cvik na břišní svaly. Pokud má slabé břišní svaly, je možné že se bude zvedat do sedu přes bok. Nevadí. Může se klidně i pomoci rukama. 

Video: