Mlýn

Základní charakteristika cviku: 

Cik na zlepšení rovnováhy a koncentrace, zklidňuje dech.

Úvodní pozice

Dítě stojí s rozpaženýma rukama. Pozor na přetížení ramena. S výdechem necháme klesnout ramena co nejvíce.

Provedení:

  1. Dítě se pomalu otáčí 360°, ve směru hodinových ručiček (pro praváky, leváci se nejdříve otočí opačným směrem- za dominantní rukou), pak zavře oči a počká cca 15 sekund. Ruce zůstanou rozpažené, pomůže udržet rovnováhu, paty u sebe.
  2. Dítě znovu otevře oči a pomalu otáčí opačným směrem.
  3. Opět zavře oči a počká cca 15 sekund. Postupně přidáváme po 1 otočení do obou směrů otáčení až na maximálně 3 otočky stejným směrem.

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem):

Podráždíme rovnovážné ústrojí točením, pak z ničeho nic zůstane nehybně stát. Jde tedy o vnímání rychlé změny. Proto jsou oči otevřené při točení, a zavřené při stání (vyřadíme zrakovou kontrolu)

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

  • Přesnost otáčení tady není až tak důležité. Můžete klidně si hrát na sochy, a pak zůstat z ničeho nic stát. Má to podobný princip.  

  • Držení ruky je jedno. Mohou je nechat upažené, aby měly lepší rovnováhu, klidně ale mohou ruce i  nechat podél těla.

Video: