Letadlo

Základní charakteristika cviku: 

Inhibuje TLR přes Landau reflex.

 

Úvodní pozice:

Leh na břiše na zemi s koleny v minimálním pokrčení, nohy jsou opřené o prsty. Paže ve svícnu. Čelem se opírá o zem, ramena má uvolněná, oči zavřené.

 

Provádění:

  1. Dítě se nejdříve opře o kořeny dlaně a paty tlačí směrem dozadu (od sebe), tím dochází k napřímení páteře. Pozor- kolena zůstanou na podložce, nohy nepropínáme.
  2. Dítě zvedne hlavu, trup a ruce cca 5-8 cm nad podložku a vydrží v této pozici cca 5 sekund. 
  3. Pak se pomalu vrací do úvodní pozice tak, aby se ruce a čelo dotkly podložky současně

 

Opakování cca 6x. 

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Cílem je, aby se dítě naučilo snížit těžiště co nejníže.  To znamená, že zvedne hrudník tak vysoko, aby nohy zůstaly v klidu na zemi. 

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

  • Ruce můžete klidně rozpažit (letí jako letadlo). Jen nedávejte ruce do vnitřní rotace (dlaně k stropu). 

Video: