Lachtan

Základní charakteristika cviku: 

Cvik na posílení posturálního amfibie reflexu a posílení hlubokého stabilizačního systému.

 

Úvodní pozice:

Leh na břiše na zemi s nataženýma nohama, pokrčená předloktí v šíři mírně větší než jsou ramena, hlava je v prodloužení páteře, oči otevřené (opora je o předloktí a lokte a stydkou sponu).

Provádění:

  1. Dítě nadzvedne pánev na jedné straně, v důsledku tohoto pohybu noha na této straně mírně rotuje a pokrčuje se. Vnitřní kotník a koleno zůstanou na zemi. Úhel mezi trupem a stehnem je cca 45°. Druhá noha a trup zůstanou v úvodní pozici.
  2. Zpět do úvodní pozice.
  3. Pak se to samé zopakuje na druhou stranu.

 

Opakování cca 6x. 

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Potřebujeme, aby se noha automaticky pokrčovala a rotovala zevně, když se zvedá pánev na též straně. Zkuste to tedy po procvičení tohoto cviku zkontrolovat testem na amfibie reflex vleže na břiše. 

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

  • Klidně cvik rozdělte. Nejdříve vleže na břiše procvičte zvedání pánve a pokrčování nohy. Když dítě pochopilo co má dělat a jak, tak pak zvyšte polohu na loktech. Tím se hodně cvičí hluboký stabilizační systém. Horní část trupu musí tedy zůstat pevné (dolní žebra nesmí ležet na zemi), i když hýbe nohama do strany.

Video: