Kyvadlo

Základní charakteristika cviku: 

Posílí posturální reflexy hlavy.

Úvodní pozice:

Sed na zemi s pokrčenýma nohama s chodidly na zemi, trup je vzpřímený.

Provádění:

  1. Nejdříve si dítě narovná záda tak, že natažené ruce dá za sebe a opře se o kořen dlaní, zároveň zatlačí paty do podložky a od sebe.
  2. Dítě pak roztáhne paže mírně do stran, potom trup překlopí na pravou stranu a opře se o dlaň této ruky.
  3. Pak trup překlopí na druhou stranu a opře se o dlaň levé ruky. Hlava musí zůstat vertikálně rovně!
  4. Tento pohyb se několikrát opakuje.

Opakování cca 6x. 

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Můžeme dát pohankový polštářek, plyšáka nebo cokoliv jiného na hlavu, aby dítě lépe pochopilo, že musí udržet hlavu rovně („nesmí ti spadnout“).

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

Posturální reflexy hlavy by měly fungovat v jakékoliv poloze. Není tedy důležité, jak děti přesně sedí. Pokud je ale naučíme, co znamená sedět na sedacích kostech, není to špatné : -).

Video: