Křížové pohyby

Základní charakteristika cviku: 

Křížové pohyby posílí spolupráci mezi oběma mozkovými hemisférami.

 

Úvodní pozice:

Leh na zádech na zemi s pažemi podél těla a s nataženýma nohama.

Provádění:

  1. Dítě zvedá hlavu (může i ramena), pokrčuje pravou nohu a dotkne se pravou rukou pravého chodidla. Trup musí zůstat rovně na zemi.
  2. Dítě se pomalu vrací do úvodní pozice.
  3. Dítě pak provádí cvik na opačnou stranu.
  4. Tento cvik zopakuje několikrát, aby se zautomatizoval pohyb.
  5. Dítě pak znovu zvedne hlavu i ramena, ale dotkne se pravou rukou levého chodidla.
  6. Vrací se zpět do úvodní pozice a cvik provede na druhou stranu.
  7. I tento pohyb zopakuje několikrát, aby se zautomatizoval pohyb

Provedení varianta B:
Stejně jako při variantě A, ale nyní se dotkne rukou kolena. Nohy má natažené.

 

Opakování cca 6x. 

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Křížové pohyby můžete dělat různými způsoby. Vleže, ve stoje... Vleže je posturálně nejjednodušší a tak nejvhodnější na začátek. Můžete nechat ruce podél těla nebo nad hlavou, nohy můžete jen pokrčit, nebo chvilku natáhnout (ke stropu) aby rovnou protáhly nohu atd. Fantazie se meze nekladou : -) 

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

  • Nemusíte natahovat nohu, je to jen bonus na protahování. 

Video: