Kočka

Základní charakteristika cviku: 

Inhibuje STŠR.

Úvodní pozice:

Leh na břiše na zemi s nataženýma nohama, paže ve svícnu, čelem se opírá o zem, ramena má uvolněná, oči zavřené.

Provádění:

  1. Dítě pomalu zvedne hlavu tak, jakoby bradou tlačilo hlavu nahoru (hlava musí zůstat v prodloužení páteře), hrudní kost odtlačuje od podložky nahoru, opírá se jen o předloktí a stydkou sponu. Pokrčená předloktí má v šíři mírně větší než jsou ramena.
  2. Zatlačí do předloktí, současně předkloní hlavu a zvedá pánev.
  3. Opět zvedne hlavu, natažením paží zvedá trup až do sedu na patách, přičemž dlaně pomalu přitáhne k nohám. V této pozici vydrží cca 5 sec.
  4. Zatlačením do kolen a tahem stehenních svalů dojde ke zpětnému pohybu pánve se současným předklonem hlavy - dítě se dostane do pozice „stůl“, přičemž dítě má hlavu až v prodloužení páteře, natažené paže jsou kolmo pod rameny a stehna kolmo pod kyčlemi.
  5. Dítě zvedá hlavu (směrem dopředu a nahoru) a protažením trupu posouvá těžiště těla dopředu.
  6. Následuje zpětný pohyb přes pozici „stůl“ do pozice v sedu na patách. Paže musí vždy zůstat natažené a záda rovná! V krajní pozici výdrž cca 5 sec.
  7. Tyto pohyby se provádějí opakovaně.

Opakování: cca 6x

 

Co je důležité (co musí umět, abyste mohli pokračovat dalším cvikem): 

Pozor, aby udržely pevný trup, i když dají těžiště dopředu a natažené ruce, když předkloní hlavu a jdou zpátky do sedu na paty. 

 

Co není důležité (co nemusí umět, je bonus navíc):

 

Video: